Tuesday, April 18, 2017

After 1:27pm

What comes after
is “after”
we talked about
in the beginning.
Yet when the
“after” arrives,
we have already
been talking about
new
“after”.
Are we ever there?

Mis tuleb pärast
on “pärastine”,
millest me rääkisime
kõige alguses.
Ometi kui
“pärastine” jõuab,
me juba alustasime
rääkimist
uuest “pärastisest”.
Kas me oleme kunagi
üldse kohal? 

After 1:27pm sounds

No comments: