Tuesday, January 23, 2018

1:27am stretching session

Siruta oma mõtteid
ja lauseid kaugemalt
kui esmane sisetunne ütleb.
Ütle talle, et ta sirutaks end
ja näeks läbi
mitme filtri,
et siis ausalt taas hingata. 
Ja hinnata. 
Lase neil sirguda suureks
ja tugevaks
ja sinuks.


Stretch out your thoughts
and sentences further 
than your first impulse tells you.
Tell them to stretch themselves
and to see through
many filters,
so after that they could
breathe honestly again. 
And evaluate. 
Let them grow big
and strong
and you. 


Monday, January 22, 2018

Future holds me

Whatever future holds it will hold me, it will hold my peace, excitement and you. Future will bring even more joy, if that's possible; even more love, if that's possible and even more accomplishments, if that's possible. It will hold me in my arms and make me realise I have room for plenty more. 
Future holds me in a warm embrace and then opens its palms when it's ready to move. 
It's calm in here. The place where I lay burns so strongly but it will never burn me. It will just warm me up for the future. 
And all I do is laugh with it because it will always, always plant me in the most richful places. 

What a wonderful thought it is that some of the best days of our lives haven't happened yet. 


Thursday, January 18, 2018

Howling at 1:27am

Sel korral
ei uputa sa end
oma tormi varju.
Sa pead vahel hingama,
et siis taas
tugevamalt
hüüda.


This time
you won't drown
yourself in your own
storm.
You need to breathe sometimes
so you could
howl
even stronger.
Monday, January 15, 2018

This 1:27 is for you my ladies

Nad ütlevad,
et naine olla on nii lihtne,
kuid nad ei ole kunagi tundnud
hirmu oma kodutänavas.
Nad ütlevad,
et naine olla on nii ilus,
kuid nad ei ole kunagi tundnud,
kuidas olla silmadega söödud.
Nad ütlevad,
et naine olla pole midagi hullu,
ent nad ei tunne,
mitte kunagi nad ei tunne,
küüntest tekitatud valu
oma rusikastes
vaiksel pühapäevaõhtul.


They say
it's easy to be a woman
but they have never felt fear
on their home street.
They say
being a woman is so beautiful
but they have never felt
when someone is eating them
with their eyes.
They say
that being a woman is not so difficult,
but they don't feel,
and they will never feel,
the pain caused by your own nails
inside your palms
on a quiet Sunday evening.

Sunday, January 14, 2018

Petersburg 1.27 my lips


My lips
are meant for
kind words
and to be touched
by only yours.
But of course
sometimes
to be confused
and misunderstood
about how
and why
and what
makes me forget
myself and the love
I feel.


Mu huuled
on loodud
lahketeks sõnadeks
ning puudutamaks
ainult sinu omi.
Kuid muidugi
vahel ka
segaduseks ning
valesti mõistmiseks,
et kuidas
ja miks
ja mis
paneb mind unustama iseenda
ning armastuse
mida tunnen.

Wednesday, January 10, 2018

Suudelda Peterburi

Ma ei jaga suudlusi inimestele, aga hüpoteetiliselt jagan ma neid endale, igale tundele ja asjale, mis paned mind tundma seda midagi - olla suudlemisaldis. Ja ma suudlen narratiive, mis lõppevad ja sadamast lahkuvaid laevu. Suudlen romanssi ja neid, mida kunagi tegelikult ei suudleks. Suudlen vaikselt ja vahel lärmiga; suudlen, et sulada kokku ja kõndida eemale. Ma suudlen postkaarte, mida kunagi ära ei saada ja uut pinda, mida suudelda ei taha. Ja ülekõige suudlen ma ohkeid, mis väljendavad lahti laskmist või õndsaimat rahulolu.
Ma suulen ära oma valu ja suudlen siia oma täielikkuse.


Monday, January 8, 2018

Petersburg 1.27

Kuid kallis,
tuleta endale meelde,
et sina oled
sina.
Kogu ilu ja
kogu kaos on sinu.
Kogu päev ja
kogu öö on vaid sinu.
Kogu lahtilaskmata hirm
ja otsustusvõimetus
ei ole sina.
Kogu valu ja
kogu häda
ei ole sina.
Sa oled maksimaalne päikesepaiste,
kuuvarjutus, öö
ja igatsus.
Mitte kunagi
liiga palju,
lihtsalt maksimaalselt
sina.


But darling,
keep in mind
that you are
you.
All the beauty and
all the chaos is you.
All the day and
all the night is you.
All the unfinished fear
and misconduct
is not you.
All the pain and
all the trouble
is not you.
You are the maximum amount of sun,
eclipse, night
and longing.
But you are never
too much of something,
you are simple the maximum amount of
yourself.