Tuesday, September 26, 2017

127 days to deep winter


But who will fight for me
when autumn turn to snow
or darker days
or even darker nights.
When autumn is fighting
its way
but not winning. Not at all.


Aga kes võitleb minu eest
kui sügis muutub lumeks
või pimedateks päevadeks
või veel pimedamateks
öödeks.
Kui sügis võitleb
omal viisil
aga ei võida. Absoluutselt ei võida.I'm betting on you.
Hoping I'm lucky enough.

Monday, September 25, 2017

1:27pm or 1:27am

It doesn't matter
what time or day it is.
I've learned
that the safest place to be
is in and with my shelter.


Ei loe,
mis päev või kell on.
Ma mõistsin,
et kõige ohtum koht, kus olla
on mu varjupaigas. Koos.Look how you blossom when you realise what you have. Look. 
Fall is here but you don't mind. Now you still blossom. 

Sunday, September 24, 2017

Not taking the easy way out at 1:27

There's difference between
being tired and leaving
and
taking the easy way out.

Don't take the easy way out.On vahe, kas olla
väsinud ning lahkuda
või
valida lihtsam tee välja.

Ära vali lihtsamat teed.Tuesday, September 19, 2017

127 powerful pieces

Maybe sometimes
being broken
is what we strive for.
So we could
creatively, strongly,
slowly and
more powerfully
put us back
together.


Võib-olla
olla katki on miski,
mida vahel soovime.
Et saaksime end
loovalt, tugevalt,
aeglaselt ja
palju võimsamalt
tagasi kokku
luua.Monday, September 18, 2017

No more 127 degrees

The cold September mornings
make my face
full of anticipation.
And my heart full of peace.
Something is changing.
It is.
The weather - mostly.


Külmad septembrihommikud
kõditavad mu nägu
ootusärevusega.
Ja mu südant' rahuga.
Miski on muutumas.
On.
Aga põhiliselt ikka ilm.Kirjutamine teeb sooja.

Sunday, September 17, 2017

Sügis x Mina

Mul pole midagi uut. Vana on hea ja uus ei ole enam uus.
Upun oma enese romantikasse ja uhkelt vaatan tagasi eelnevasse, ebamugavasse katsumusse. Proovin leida ka kohta praeguses katses või katsumuses, või katses katsetada katsumust. Kõige rohkem proovin mitte taas ette joosta. Kiirustada kõigega. Ma mäletan selgelt seda sügisest pärastlõunat kui kõndisin mööda kohtadest, mis olid nii võõrad - kuid kõndisin nagu teadsin neid, sest kohe tutvusin. Kõndisin mööda inimestest, kes olid nii võõrad - kuid möödusin ja teretasin neid, sest kohe tutvusin. Sel sügisel ma kõndisin iseendana iseendaga. Ja naeris nii valjult. Ja tegin mentaalse pildi igast heast hetkest.
Mul pole midagi uut. Aga vana võtaks küll. Me lubame, et vana tuleb tagasi - uude.


Wednesday, September 6, 2017

After 127 days I know better

The most horrifying
thing I ever did
was sabotaging
my own
happiness.


Kõige kohutavam asi,
mis ma kunagi tegin
oli saboteerida
minu enda
õnne.Tuesday, September 5, 2017

127 small things

"You don't see yourself
they way they do.
And it's okay.
But please learn."


"Sa ei näe ennast nii
nagu nemad seda teevad.
Ja see on okei.
Aga palun õpi."Friday, September 1, 2017

Budapest was beautiful at 1:27pm

Throwback. 


I came back from Budapest
just for you.
To you.
Otherwise...
I really would still be there.


Ma tulin tagasi Budapestist
sinu pärast.
Sinu jaoks.
Vastasel korral...
ma tõesti oleksin jäänud sinna.