Tuesday, September 26, 2017

127 days to deep winter


But who will fight for me
when autumn turn to snow
or darker days
or even darker nights.
When autumn is fighting
its way
but not winning. Not at all.


Aga kes võitleb minu eest
kui sügis muutub lumeks
või pimedateks päevadeks
või veel pimedamateks
öödeks.
Kui sügis võitleb
omal viisil
aga ei võida. Absoluutselt ei võida.I'm betting on you.
Hoping I'm lucky enough.

No comments: