Tuesday, July 11, 2017

127 Substitutes.

After that I understood
why people fill their lungs
with smoke.
Why they can't sleep
and fill their life
with half empty coffee cups.
Substitute.


Pärast seda ma mõistsin,
miks inimesed täidavad
oma kopse suitsuga.
Miks nad ei saa magada
ning miks täidavad nad oma elu
pool-tühjade kohvi topsidega.
Aseaine.No comments: